Varning: JavaScript är avstängt i din webbläsare. Du kanske inte kan svara på alla frågor i enkäten. Var vänlig kontrollera inställningarna i din webbläsare.

Intresseanmälan för verksamhets- och kompetensutveckling i nätverk på distans

Ett projekt finansierat av Trygghetsrådet TRS.

Nätverket syftar till att bidra till stabila och livskraftiga verksamheter där ni är rustade för organisationens framtid med rätt och aktuell kompetens.

Du får inspiration, nya idéer och utbyte av erfarenheter med deltagare från organisationer med olika verksamhetsinriktning. Alla med max 5 anställda.

Du anmäler dig genom att besvara alla frågor i webbformuläret.

Vi återkommer sedan med bekräftelse och mer information.

Sista anmälningsdag 15 november 2019

(Denna fråga är obligatorisk)
Kontaktinformation
(Denna fråga är obligatorisk)

Lite mer om verksamheten:

Ge en kort beskrivning av ert uppdrag och hur ni genomför det idag.

(Denna fråga är obligatorisk)
Vilka utmaningar upplever du att din organisation står inför på kort sikt, 1/2 till 1 1/2 år?
(Denna fråga är obligatorisk)
Vilka utmaningar upplever du att din organisation står inför på lång sikt, 3 till 5 år?
(Denna fråga är obligatorisk)
Vad grundar sig dessa tankar om framtiden på?
(Denna fråga är obligatorisk)

Vad är dina förväntningar på ett Nätverk för Verksamhets- och kompetensutveckling?

Skriv 5 - 15 nyckelord!