Varning: JavaScript är avstängt i din webbläsare. Du kanske inte kan svara på alla frågor i enkäten. Var vänlig kontrollera inställningarna i din webbläsare.

Utvärdering Att leda i förändring 25 nov 2020

Tack för att du deltog i dagens webbinarium.

Vi uppskattar om du vill hjälpa oss att bli bättre genom att svara på några utvärderingsfrågor.

 

Med vänliga hälsningar

Rådgivarna på Trygghetsrådet TRS

Det finns 13 frågor i denna enkät.
Bakgrund
Vilket webbinarium har du deltagit i?
Datum då du deltog i webbinariet
Open the date time chooser
(Denna fråga är obligatorisk)
Vad tycker du var bra med dagens webbinarium?
(Denna fråga är obligatorisk)
Vad tycker du kan göras bättre?
(Denna fråga är obligatorisk)
Vad anser du om seminarieledarens/nas insats/er?
Förväntningar
Motsvarade innehållet i webbinariet dina förväntningar?
Om ja - på vilket sätt?
Om nej - vad saknade du?
Upplever du att webbinariet stärkt dig som arbetsgivare?
Om ja - på vilket sätt?
Om nej - vad saknade du?
Information
Kan du rekommendera detta webbinarium till andra?
Hur fick du kännedom om webbinariumet? Exempelvis mejl från TRS, mejl från en arbetsgivarorganisation, genom en rådgivare, via TRS hemsidan etc.