Varning: JavaScript är avstängt i din webbläsare. Du kanske inte kan svara på alla frågor i enkäten. Var vänlig kontrollera inställningarna i din webbläsare.

Utvärdering Kommunikation vid omställning, att göra en plan 4 nov 2020

Tack för att du deltog i dagens webbinarium.

Vi uppskattar om du vill hjälpa oss att bli bättre genom att svara på några utvärderingsfrågor.

 

Med vänliga hälsningar

Rådgivarna på Trygghetsrådet TRS

Det finns 13 frågor i denna enkät.
Bakgrund
Vilket webbinarium har du deltagit i?
Datum då du deltog i webbinariet
Open the date time chooser
Vad tycker du var bra med dagens webbinarium?
Vad tycker du kan göras bättre?
Vad anser du om seminarieledarens/nas insats/er?
Förväntningar
Motsvarade innehållet i webbinariet dina förväntningar?
Om ja - på vilket sätt?
Om nej - vad saknade du?
Upplever du att webbinariet stärkt dig som jobbsökare?
Om ja - på vilket sätt?
Om nej - vad saknade du?
Information
Kan du rekommendera detta webbinarium till andra?
Hur fick du kännedom om webbinariet?