Varning: JavaScript är avstängt i din webbläsare. Du kanske inte kan svara på alla frågor i enkäten. Var vänlig kontrollera inställningarna i din webbläsare.

Utvärdering Mindfulness november-mars 2021

Tack för att du deltog i detta webbinarium.

Vi uppskattar om du vill hjälpa oss att bli bättre genom att svara på några utvärderingsfrågor.

 

Med vänliga hälsningar

Rådgivarna på Trygghetsrådet TRS

Det finns 11 frågor i denna enkät.
Bakgrund
(Denna fråga är obligatorisk)
Vad tycker du var bra med webbinariet?
(Denna fråga är obligatorisk)
Vad tycker du kan göras bättre?
(Denna fråga är obligatorisk)
Vad anser du om seminarieledarens/nas insats/er?
Förväntningar
Motsvarade innehållet i webbinariet dina förväntningar?
Om ja - på vilket sätt?
Om nej - vad saknade du?
Upplever du att webbinariet stärkt dig som jobbsökare?
Om ja - på vilket sätt?
Om nej - vad saknade du?
Information
Kan du rekommendera detta webbinarium till andra?
Hur fick du kännedom om webbinariet? Exempelvis mejl från TRS, min rådgivare, TRS hemsida etc.