Intresseanmälan för verksamhets- och kompetensutveckling i nätverk på distans

Ett projekt finansierat av Trygghetsrådet TRS.

Nätverket syftar till att bidra till stabila och livskraftiga verksamheter där ni är rustade för organisationens framtid med rätt och aktuell kompetens.

Du får inspiration, nya idéer och utbyte av erfarenheter med deltagare från organisationer med olika verksamhetsinriktning. Alla med max 5 anställda.

Du anmäler dig genom att besvara alla frågor i webbformuläret.

Vi återkommer sedan med bekräftelse och mer information.

Sista anmälningsdag 15 november 2019

Kontaktinformation

Lite mer om verksamheten:

Ge en kort beskrivning av ert uppdrag och hur ni genomför det idag.

Vilka utmaningar upplever du att din organisation står inför på kort sikt, 1/2 till 1 1/2 år?

Vilka utmaningar upplever du att din organisation står inför på lång sikt, 3 till 5 år?

Vad grundar sig dessa tankar om framtiden på?

Vad är dina förväntningar på ett Nätverk för Verksamhets- och kompetensutveckling?

Skriv 5 - 15 nyckelord!