Varning: JavaScript är avstängt i din webbläsare. Du kanske inte kan svara på alla frågor i enkäten. Var vänlig kontrollera inställningarna i din webbläsare.

Ansökan om digital kompetensutveckling

 

Välkommen att ansöka om digital kompetensutveckling! 

Om du undrar över något är du varmt välkommen att kontakta TRS rådgivare AnnCharlotte Bretan, anncharlotte.bretan@trs.se

 

Om du vill delta i den här insatsen som finansieras av ESF måste vi samla in personuppgifter om dig enligt formuläret nedan. Vi måste också rapportera om vilka som har deltagit i olika aktiviteter till SCB och ESF. 

Därför är kryssrutorna nedan obligatoriska för att kunna skicka in ansökan. 

 

Här kan du ta del av hur TRS behandlar personuppgifter: https://www.trs.se/om-behandling-av-personuppgifter/

 

Om er verksamhet uppbär statsstöd (mer än 200 000 euro under en treårsperiod) måste vi informera ESF om värdet på kompetensutvecklingsinsatsen. Stödinsatser under pandemiåret är inte inkluderat i summan. 

 

 

Ansökan
(Denna fråga är obligatorisk)

Fyll i uppgifter, alla fält är obligatoriska:

(Denna fråga är obligatorisk)
Jag godkänner att TRS behandlar mina personuppgifter enligt informationen ovan:
(Denna fråga är obligatorisk)
Jag godkänner att TRS rapporterar att jag deltagit till SCB:
(Denna fråga är obligatorisk)
Jag godkänner att informationen enligt ovan lämnas till Europeiska Socialfonden (ESF):