Varning: JavaScript är avstängt i din webbläsare. Du kanske inte kan svara på alla frågor i enkäten. Var vänlig kontrollera inställningarna i din webbläsare.

Hur bra är din arbetsplats på kompetensutveckling?

 

Ta hjälp av vår korta temperaturmätning och skapa en nulägesbild över hur ni jobbar med kompetensutveckling och lärande på din arbetsplats. Resultatet skickas till våra rådgivare som tar kontakt med er för att följa upp hur ni kan arbeta vidare med kompetensutveckling inom er organisation. 

 

Här kan du ta del av hur TRS behandlar personuppgifter: https://www.trs.se/om-behandling-av-personuppgifter/

Kontaktuppgifter
(Denna fråga är obligatorisk)
Frågor

Till vilken del stämmer nedanstående påståenden på din arbetaplats:

Skala 1-5 (1 = stämmer inte alls, 5 = stämmer i hög utsträckning)

1. På vår arbetsplats har vi en dialog om vilken kompetens som behöver utvecklas
2. Vi har återkommande möten där vi pratat om utmaningar och framgångar i arbetet
3. Vi har en gemensam förståelse för vad vi menar med kompetensutveckling
4. Vår kompetensutveckling är kopplad till verksamhetens mål
5. Vi analyserar återkommande behovet av kompetensutveckling